Sodium Gluconate

Forma soli kwasu glukonowego, łagodnego kwasu wytwarzanego z cukru glukozy. Działa jako środek chelatujący.