Hexylene Glycol

Jest rozpuszczalnikiem i środkiem zwiększającym lepkość.