Densi’Beard™

Pochodzi z ziarna prosa pozyskiwanego w sposób zrównoważony. W badaniach klinicznych wykazano, że Densi'Beard™ pomaga zwiększyć gęstość włosów na twarzy.