Dicalcium phosphate

Stosowany jako rozcieńczalnik lub wypełniacz. Oznacza to, że jest on używany do tworzenia większej części tabletki.