Propylene Glycol

Używany jako rozpuszczalnik i konserwant.