Sodium Sulfate

Jest solą sodową kwasu siarkowego i jest stosowana jako detergent.